Data completarii: 20.11.2017

Informatii Generale

Denumirea juridică:

idno:

data crearii:

director:

adresa juridica:

adresa oficiului
de facto:

persoana de contact:

structura capital social:

capital strain:

%

capital local:

%

capital de stat:

%

Ramura De activitate

Categoriile de activitati de baza

Denumirea

Scurta descriere

1

descriere succinta a beneficiarului

Câteva informații succinte despre
activitatea beneficiarului, produse,
servicii, piață de desfacere, alte
detalii

consumuri de energie

indicator

anul-3

anul-2

anul-1

Consum de gaz natural:

m3

m3

m3

Consumul de căldură:

GCAL

GCAL

GCAL

Consumul de energie electrică:

kW

kW

kW

Carburanţi:

l

l

l

Păcură:

t

t

t

Cărbune:

t

t

t

Brichete din cărbune

t

t

t

descrierea proiectului

Amplasarea proiectului

tipul proiectului

Scurtă descriere (ceva descriere
despre proiectul implementat și
obiectivele acestuia)

perioada de lansare a proiectului:

perioada de implementare a proiectului:

Stadiul actual al proiectului

valoarea proiectului si sursele de finantare

Valoarea Totala

Surse proprii

surse imprumutate

institutia de finantare

LEI lei lei
100%
% %

UTILIZAREA RESURSELOR FInaNCIARE, PROPRII ȘI ÎMPRUMUTATE (MDL)

Descrierea obiectului achiziției

Surse proprii

surse imprumutate

comentarii

1 lei lei

REZULTATE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI

1

Economii de energie

KW lei
2

Economii de consum de gaze

M3 lei
3

Economii de consum de combustibil solid

T lei
4

Economii de consum de combustibil lichid

L lei
5

Nr. locuri noi de muncă create

NR.
6

lei

REZULTATE FINANCIARE FINALE PRECONIZATE (MDL)

indicator

anul-1

anul-2

anul-3

1

Valoarea investițiilor

lei

lei

lei

2

Majorarea de venituri (veniturile marginale)

lei

lei

lei

3

Economii totale de resurse energetice

lei

lei

lei

4

Reducere totală a costurilor

lei

lei

lei

5

Majorarea profiturilor

lei

lei

lei

6

lei

lei

lei

impactul proiectului

tip

descriere

1
2
3
4

garantia solicitata

Termenul pentru care se solicită resursele atrase

ani

institutia financiara

suma solicitata

lei

garantii propuse

VALOARE

  lei
  lei
  lei
  lei
  lei
  lei
  lei
  lei

Valoare

Descriere

lei

Atașează descrierea scurtă a proiectului